Komitet Organizacyjny

Organizatorzy

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

International Life Saving Federation of Europe - ILSE

 

Skład komitetu organizacyjnego

 

prof. WSG dr Aleksander Skaliy - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

doc. dr Tomasz Zalewski - Uniwersytet Szczeciński 

 Maciej Banachowski - Prezes WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

doc. dr Tetiana Skaliy - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

mgr Filip Wiśniewski - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

Ksenia Vereshchak - Koło Naukowe Life4YoU - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

mgr Zuzanna Dzikowska - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Karolina Paradowska  - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy


 
Współorganizatorzy

 

Uniwersytet Szczeciński

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Polska Federacja Ratownictwa Wodnego (Szczecin, PL) 

Europejski Centrum Sportów i Ratownictwa (Bydgoszcz, PL)

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Ratownictwa