STAN, PERSPEKTYWY I ROZWÓJ RATOWNICTWA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W XXI WIEKU.

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Ratownictwa