Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z monografią naukową, która powstała w wyniku organizacji konferencji:

RESCUE2022 - monografia.pdf

 

Zapraszamy na transmisję online 

III Międzynarodowego Kongresu Naukowego Ratownictwa oraz VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

STAN, PERSPEKTYWY I ROZWÓJ RATOWNICTWA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W XXI WIEKU

https://youtu.be/SJMNDPC8frs

7.06 Konferencja prasowa

III Międzynarodowego Kongresu Naukowego Ratownictwa oraz VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

STAN, PERSPEKTYWY I ROZWÓJ RATOWNICTWA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W XXI WIEKU

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:  

https://bydgoszcz.tvp.pl/60627869/miedzynarodowy-kongres-naukowy-ratownictwa-w-bydgoszczy

7.06 Konferencja prasowa

Od lewej Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,

Konsul Honorowy Ukrainy prof. hon. Krzysztof Sikora oraz Ambasador Kongresów Polskich, Dyrektor Instytutu Sportu i Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Gospodarki prof. WSG dr Alexander Skaliy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: https://fb.watch/duTLgSbvt7/

 

W dniu 31.05 rejestracja została zamknięta.  

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Bydgoszczy
52 1090 1072 0000 0001 1991 0487

Z dopiskiem: konferencja RESCUE, Imię i nazwisko 

 

 

 

 

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Ratownictwa