Состав организационного комитета


Организатор

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego


International Life Saving Federation of Europe - ILSE

 

Состав организационного комитета

 

prof. WSG dr Aleksander Skaliy - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

doc. dr Tomasz Zalewski - Uniwersytet Szczeciński 

 Maciej Banachowski - Prezes WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

doc. dr Tetiana Skaliy - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

mgr Filip Wiśniewski - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

Kseniia Vereshchak - Koło Naukowe Life4YoU - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

mgr Zuzanna Dzikowska - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy


Karolina Paradowska  - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Соорганизаторы

 

Uniwersytet Szczeciński

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Polska Federacja Ratownictwa Wodnego (Szczecin, PL) 

Europejski Centrum Sportów i Ratownictwa (Bydgoszcz, PL)

 

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Ratownictwa