Organizing committee

Organizers

 

 University of Economy in Bydgoszcz

WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

International Life Saving Federation of Europe - ILSE

 

Composition of the committee

 

prof. WSG dr Aleksander Skaliy - University of Economy in Bydgoszcz

doc. dr Tomasz Zalewski - Uniwersytet Szczeciński 

 Maciej Banachowski - Prezes WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

doc. dr Tetiana Skaliy - University of Economy in Bydgoszcz

mgr Filip Wiśniewski - University of Economy in Bydgoszcz

mgr Kseniia Vereshchak - Koło Naukowe Life4U - University of Economy in Bydgoszcz

mgr Zuzanna Dzikowska - University of Economy in Bydgoszcz


Karolina Paradowska  - University of Economy in Bydgoszcz


 
Co-organizers:

 

Uniwersytet Szczeciński

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

Polska Federacja Ratownictwa Wodnego (Szczecin, PL) 

Europejski Centrum Sportów i Ratownictwa (Bydgoszcz, PL)

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Ratownictwa