III Międzynarodowy Kongres Naukowy Ratownictwa 

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

 

 

 

STAN, PERSPEKTYWY I ROZWÓJ RATOWNICTWA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W XXI WIEKU.

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

III Międzynarodowym Kongresie Ratownictwa Wodnego oraz VI Konferencji Naukowej RESCUE „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku",

które odbędą się w dniach 10-12 czerwca 2022 roku w Bydgoszczy. 

Wydarzenie obejmuje zagadnienia z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa wodnego oraz turystyki, rekreacji, sportu i kultury fizycznej.

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Transmisja online: https://youtu.be/SJMNDPC8frs

 

PRELEGENCI

Dr. Detlev Mohr

President of  the International Life Saving Federation of Europe (ILSE), Niemcy

Sytuacja w zakresie zapobiegania utonięciu  w Europie

 

Dr. Klaus Wilkens

Honorary Life President of the International Life Saving Federation of Europe (ILSE), Niemcy

German Life Saving Society (DLRG)

Projekt DLRG-NIVEA-Kindergarten przykład zmniejszenia wskaźnika utonięć dzieci

 

John Martin

MBE ILS Event Director, Wielka Brytania

Organizowanie bezpiecznych imprez Ratownictwa Sportowego podczas pandemii

​​

Dr Tomasz Zalewski

Uniwersytet Szczeciński, Polska

Zapobieganie utonięciom w Polsce

​​

Aebhric O`Kelly

College President, College of Remote and Offshore Medicine Foundation, Malta

Długotrwała opieka nad wypadkiem kajakarskim. 

​​

Dr hab. Arkadiusz Stanula

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Polska

Efektywność Holowania Wybranymi Sposobami Stosowanymi W Ratownictwie Wodnym

​​

prof. dr hab. Vyacheslav Mulyk

Rector of the Kharkiv Academy of Physical Culture, Ukraina

Nowoczesne wymagania dotyczące poziomu przygotowania trenera w wojsku na Ukrainie

​​

Terje Stakset

Norwegian Lifesaving Society, Norwegia

​Nauka pływania od niemowlaka do malucha.​​

​​

Dr. Robert  Keig Stallman

Co-Director of College of Ministry Graduate Program Northwest University, Norwegia

Pedagogiczne strategie nauczania kompetencji wodnych (czego powinniśmy uczyć, dlaczego i jak?)​​

​​

Ana Domínguez Pachón

Dirección de Prevención y Seguridad Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Hiszpania

Kultura fizyczna i sport w warunkach pandemii COVID19​​​

​​

Mgr Damian Kowalski

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku​, Polska

Sprawność Fizyczna jako element podwyższający szanse powodzenia akcji ratowniczej w ratownictwie wodnym.

​​​

​​

 dr hab. prof. Andrzej Ostrowski

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie​, Polska

Propozycja wdrożenia do ratownictwa wodnego  łodzi motorowej "Laura" i katamaranu z ruchomym pokładem

​​​

​​

prof. dr hab Rustam Ahmetov

Państwowy Uniwersytet imienia Iwana Franka w Żytomierzu, Ukraina

Wyznaczanie zdolności szybkościowych i siłowych sportowców kwalifikowanych metodą elektrofizjologiczną

​​

 dr hab. prof. Dariusz Skalski

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku​,  Polska,  Lwowski Narodowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Iwana Boberskiego we Lwowie, Polska

Analiza wybranych opinii sądowych jako pomoc w szkoleniach w ratownictwie wodnym w zakresie profilaktyki i prewencji

​​

prof. WSG dr Alexander Skaliy

Instytut Sportu i Kultury Fizycznej WSG, Polska

Praktyka Międzynarodowych projektów WSG jako Uniwersytetu IV generacji w Ratownictwie i Bezpieczeństwie

​​


Shafiieva Sofiia

Сoordinator of educational programs, Beach Patrol (2015); Ukraina 

Rozwój kultury wolontariatu ratowania życia na Ukrainie na przykładzie sprawy Beach Patrol

 

 

​​

Maciej Dziubich

Sopockie WOPR, fly2rescue, Under Ant, Polska

Drony w ratownictwie wodnym

​​

Krzysztof Piotrowicz
Fundacja Ratownictwa i Sportów Wodnych RESCUEHOUSE, Polska
Sportowe Ratownictwo Wodne
 

mgr Remigiusz Olejniczak 

Uniwersytet Szczeciński. Polska

Strefowanie w obszarze brzegowym południowego Bałtyku, w zależności od skuteczności akcji ratowniczej przy wykorzystaniu różnego rodzaju sprzętu 

 

Andrzej Soroko

Sorba, Polska

Drony podwodne w służbie ratowniczej

Maciej Rokus

Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. Bezpieczeństwa i szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, Polska


Przypadek czy ludzki błąd?  Analiza przyczyn utonięć .

Claire Ann Viesca Alfonso

President of Norwegian Lifesaving Society, Member of the board in ILSE and ILS, Norwegia

Pedagogiczne strategie nauczania kompetencji wodnych (czego powinniśmy uczyć, dlaczego i jak?).

 

 

 

CELE I ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Celem Konferencji jest międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych na rzecz rozwoju szeroko pojętej kultury fizycznej z wyróżnieniem ratownictwa wodnego, w tym:

 • upowszechnienie innowacyjnych metod, zasad i technologii stosowanych w ratownictwie i sportach wodnych,
 • dokonanie przeglądu rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących służb ratowniczych w krajach Unii Europejskiej, wyznaczenie przyczyn znaczącego wzrostu ilości utonięć w 2018-2021 oraz działania w celu zmniejszenia wypadków nad wodą,
 • zapoznanie oraz porównanie wyposażenia ratowników wodnych w krajach UE,
 • edukacja ratowników wodnych i współpraca z ratownictwem medycznym w warunkach pandemii COVID19,
 • pogłębienie i poszerzenie na obszary europejskie (w tym wschodnie) międzynarodowych kontaktów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • problemy zdalnej edukacji w kulturze fizycznej, sporcie i ratownictwie w rożnych krajach świata,
 • międzynarodowe projekty w ratownictwie, kulturze fizycznej i sporcie.


RATOWNICTWO I BEZPIECZEŃSTWO 

 • Problematyka ratownictwa wodnego w państwach UE i obszarach wschodnich w świetle znaczącego wzrostu ilości utonięć w latach 2018-2021 i migracyjny kryzys w Europie.
 • Bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne - innowacyjne rozwiązania.
 • Problemy Ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa w świetle pandemii COVID19.
 • Innowacyjne programy edukacyjne dla różnych grup społecznych.
 • Ratownictwo wodne specjalistyczne: pod lądowe, skuterowe, powodziowe, na wodach szybko płynących, techniki linowe.
 • Nowoczesne technologie, systemy, sprzęt i środki techniczne stosowane w służbach ratowniczych.
 • Zarządzanie w strukturach ratownictwa (edukacja, ratownictwo, rekreacja, sport, medycyna, management in rescue).
 • System Państwowego Ratownictwa Medycznego (aspekty prawne, zarządzanie i współpraca z ratownictwem wodnym).
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

PROBLEMY KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 • Filozoficzne, społeczno-psychologicznie i ekonomiczne problemy rozwoju kultury fizycznej i sportu w świetle pandemii COVID19.
 • Medyczne i biologiczne aspekty kultury fizycznej i sportu, współczesne technologie innowacyjnej edukacji.
 • Wpływ nauki zdalnej na edukacje w Kulturze Fizycznej i Sporcie.
 • Diagnostyka w wychowaniu fizycznym i sporcie - innowacyjne rozwiązania.
 • Pedagogika kultury fizycznej – współczesność i przyszłość.
 • Dydaktyka wychowania fizycznego.
 • Zarządzanie w rekreacji i sporcie.
 • Inne problemy edukacji, wychowania fizycznego, rekreacji i sportu.

 

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Ratownictwa